POZÝVAME na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ vo štvrtok 23.10.2014

 

Milí študenti, príďte sa pozrieť, akú informačnú podporu pri štúdiu v programoch Vysokej školy manažmentu, City University of Seattle poskytuje naša knižnica.
Všetci návštevníci sú srdečne vítaní.
Deň otvorených dverí bude v oboch sídlach školy - v Trenčíne aj v Bratislave (10:00- 16:00).

OTVÁRACIE HODINY POČAS AKADEMICKÉHO ROKA

 

Od 1. októbra bude knižnica otvorená podľa bežného rozvrhu.

Učebnice sa budú vydávať v sklade učebníc (Bratislava - prvé poschodie vedľa výťahu; Trenčín -  prízemie, miestnosť č.102)

počas prvého týždňa trimestra a tiež počas prvých dvoch dní druhého týždňa.

NOVÁ BIZNIS DATABÁZA V DATABÁZACH CITYU

 

V ponuke databáz City University of Seattle pribudla databáza IBISWorld.
Poskytuje najnovšie štatistiky, analýzy trhu, aktuálne aj výhľadové údaje výkonnosti a mnohé iné údaje. K dispozícii sú tiež správy z podnikateľského prostredia, ktoré ponúkajú hlbší pohľad na trendy demografické, environmentálne a obchodné.