OZNAM

 

Prosíme študentov, aby nezabudli po záverečných skúškach vrátiť všetky učebnice do knižnice.
Knihy nám môžete vrátiť aj poštou. Ďakujeme!

Knižnica je otvorená v pracovných dňoch počas celého leta. Pozrite si otváracie hodiny.

Chceme opäť upozorniť na nutnosť kontroly Vašej školskej e-mailovej schránky. Všetky dôležité správy vrátane informácií od poskytovateľa e-kníh sú zasielané výhradne na školský mail.

SÚŤAŽ DIPLOMOVÝCH PRÁC

Do 1. 6. 2016 sa môžete prihlásiť do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu.

Súťaž každoročne organizuje portál produktívne.sk.

Podmienkou je, aby práca bola z oblasti manažérstva výroby, alebo manažérstva kvality a mala reálny a praktický prínos.

Viac na portáli www.produktivne.sk/sutaz.

KONTROLUJETE SI ŠTUDENTSKÝ MAIL?

Nezabudnite si pravidelne kontrolovať doručenú poštu na školskom maili.
Prostredníctvom školského mailu komunikujú dôležité oznámenia všetky pracoviská VŠM, aj Vaši učitelia.

Knižnica Vám posiela na tento mail upozornenia o skončení výpožičnej doby kníh a časopisov, ale aj oznámenia o dostupnosti knihy, ktorú ste si rezervovali.

Na školský mail dostávate aj základné informácie na aktiváciu osobného účtu pre prístup na e-učebnice slovenských predmetov.

Stránky